Konst & Konsthantverks workshops 21-22/3

Arrangör Svensk Form Norrbotten
Tid 2020-03-21 09:002020-03-22 16:00
Plats Konstskolan, Sunderby folkhögskola, Luleå
Trä med Surolle/ Jögge Sundqvist
 
Fullbokad
Keramik med Polat Ghasemloo
 
Reserv Keramik workshop
 
Textil med Ida Isak Westerberg
 

Välkommen till tre spännande och intressanta 

2-dagars workshops i konst och konsthantverk!
Svensk Form Norrbotten i samarbete med Konstskolan, Sunderby folkhögskola.

NÄR: 21-22/3 KL.09.00-16.00
PLATS: KONSTSKOLAN, SUNDERBY FOLKHÖGSKOLA

KURSAVGIFT betalas till pg 4867434-5 i anslutning till anmälan. Anmälan är giltig efter erlagd kursavgift och garanterar platsen. Begränsat antal platser. Se avgifter nedan.
Vid för få anmälningar kan en workshop ställas in.

TRÄWORKSHOP / KERAMIKWORKSHOP 
Medlem i Svensk Form Norrbotten 1600 kr
Icke medlem 1800 kr

TEXTILWORKSHOP 
Medlem i Svensk Form Norrbotten 1200 kr
Icke medlem 1500 kr

I KURSAVGIFTEN INGÅR: 2-dagars kurs (ej boende), material, lunch och eftermiddagsfika.


WORKSHOPS:


TRÄBIT, VAD VILL DU BLI? Om form, träfibrer och folkkonst

med Surolle, Jögge Sundqvist

En slöjdad form i trä är nära förknippad med vilket material och verktyg som används. I den här workshopen utforskar vi materialets möjligheter. Med kniv och yxa arbetar vi fram en konstnärlig form och lär känna användbara tekniker som spräckning, täljning med yxa och kniv, och slipning. Workshopen inleds med en PP presentation om folkkonsten och slöjdens relation till trä för att ge en ingång till skulpturalt och funktionellt arbete inom den folkliga slöjden.

Jögge Sundqvist är slöjdare och folkkonstnär. Han arbetar med förkärlek i rått och torrt trä med handverktyg i en lång slöjdtradition. Hans folkkonstnärliga alter ego är s u r o l l e. Verksam med utställningar och workshops i Skandinavien, Europa och USA sedan 1985.


EXPERIMENTELL KERAMIK med Polat Ghasemloo

Vi kommer att skapa våra egna lerbaserade material, tillverka våra egna formar i bland annat gips- och kvarts, som är tillämpbara i högbränning och även formar i wellpapp. De materialen vi kommer att tillverka är en jäst- och vetemjölsbaserad lera som expandera i ugnen, vi kommer även att skapa en potatismjöl- och fiberbaserad lera. Vi kommer bryta flera traditionella keramiska normer under dessa två dagar, testa på keramisk avantgardism. Alla lerbaserade material och teknikern har tagits fram av Polat under hans studier på Konstfack.

Polat Ghasemloo är konstnär inom det keramiska fältet med lång erfarenhet av experimentell keramik. Han har en grundutbildning från Sunderby konstskola samt en kandidat- och masterutbildning i Keramik och Glas från Konstfack. Han är verksam konstnär och baserad i gamla porslinsfabriken i Gustavsberg.


TEXTILA UTTRYCK MED LITET AVTRYCK med Ida Isak Westerberg

Hur kan vi skapa med starka uttryck och samtidigt göra ett så litet klimatavtryck som möjligt? Hälften av de nya textilierna som vi konsumerar varje år slänger vi i hushållssoporna vilket motsvarar 7,5 kg per person. Det lämnas in 3,8 kg textilier per person och år till välgörenhetsorganisationer i Sverige medan vi endast köper 0,8 kg från second hand.
Låt oss väva med oönskade textilier, de som slutat bäras och som ingen köper på second hand. Genom att använda oss av material som blivit bortvalt flera gånger om så utmanar vi oss i att hitta nya uttryck. Under denna helg ska vi jobba med detta material gemensamt i en stor ram och var för sig i mindre ramar. Vi fokuserar på tekniker som rya och soumak, vilka skapar struktur och djup i väven.

Ida Isak Westerberg är utbildad på Handarbetets vänner i Stockholm inom vävning och konstsömnad.  Genom att använda traditionella textila tekniker och hållbara material söker Ida Isak Westerberg nya uttryck som går utanför det förväntade. Ida Isak vill bryta mot förväntningar på hur en teknik bör användas och se ut och på det sättet väcka frågeställningar hos åskådaren som kanske inte fanns där innan.


VARMT VÄLKOMMEN!

Projektet stöds av Region Norrbotten.