The easiest way to organize your event

Simple Signup helps you with bookings and payments fast and easy.

  1. Create event and invite people
  2. Participants sign up and pay online
  3. You get a complete attendee list

Currently it is free to use our service if your event is free for the attendees.

Upcoming events

Note that only public events are listed here, mainly in Sweden... Feel free to add an event some place else. Show all...

27/05 Vårvackert med Linnékvintetten Utomhus på omvårdnadsboenden
27/05 GAS I NORRBOTTEN 2020-05-27 Magasinsgatan 9
27/05 Hälsospåret spridningskonferens Digitalt via Zoom
27/05 Policydialog 5 – Konkretisering
27/05 Strategisk styrning för energismart stad - Växj... Online
27/05 Informationskväll om hundköp Skype
27/05 ÅRSSTÄMMA Medborgarhuset B-sal
27/05 Informationsmöte för nya medlemmar Klubbhuset Öijared
27/05 Ladingsränne 2020 Paviljongsplan
28/05 Digital Kunskapsfrukost: Boverket om klimatdekl... Microsoft Teams
28/05 Torsdagsfika för besöksnäringen 28/5 2020 Piteå Stadshotell (restaurang Fiore)
28/05 Informationsmöte om IT-påbyggnadsutbildningar Webbaserat (möteslänk fås vid bekräftelse ...
28/05 Webinar, ungas psykiska hälsa Webinar
28/05 Informationsmöte Extratjänst Online

Facebook