RAIDs höstmöte

Tid 2019-08-28 09:002019-09-05 00:00
Plats Stockholm Waterfront , Stockholm
Medlem
550 kr
Icke medlem
850 kr

 

För första gången medverkar RAID på Veterinärkongressen. Detta är ett led i det nyligen påbörjade samarbetet mellan RAID och SVF. Alla deltagare på veterinärkongressen är välkomna att deltaga på RAIDs program denna lördag oavsett om man är medlem i RAID eller ej, och alla RAIDs medlemmar kommer att kunna delta även om man inte deltar i kongressens övriga program.

Lördagen kommer att vara indelad i två sessioner. På förmiddagen kommer vi att prata om djursjukvården nu och i framtiden - vilka roller har vi sköterskor (leg dss/djv) på kliniken idag, vilka roller kommer vi att ha? Vi kommer att prata om behörighetsregler, undantag, och vilket ansvar jag som arbetstagare har gentemot min arbetsgivare, och tvärtom. Hur ser vi på framtiden?

Diskussionen kommer främst att ske genom en paneldiskussion med inbjudna aktörer i branschen, bland annat fackförbund, arbetsgivarorganisationer och andra, där du också har chans att ställa dina frågor till dessa aktörer. Ett av RAIDs uppdrag är att verka för en god arbetsmiljö och naturligtvis brinner vi för utbildningsfrågor och utveckling av våra yrken. Därför är det av stor vikt att du som sköterska kommer och deltar i den här paneldiskussionen, för att du ska ha chans att ställa dina frågor och vara med och påverka branschens utveckling.

Dagens andra session kommer att handla om det viktiga temat Tand, och närmare bestämt djurtandsköterskans roll i tandteamet. Vad arbetar ”djurtandsköterskan” med idag och i framtiden? Vilka arbetsuppgifter kan en ”djurtandsköterska” ha? Vi går också in på rådgivning, profylax och mycket annat. Föreläsare är Susanne Andersson från Accesia.

Fika och lunch ingår.

Varmt välkomna!