GodaHus fokusområde Energieffektivisering - Totalmetodiken i tidigt skede, del 1

Arrangör GodaHus
Tid 2024-04-26 09:0011:00
Plats Teams
Standardbiljett
 

Totalmetodiken har tagits fram av BELOK. Metodiken är inritad på att minska befintliga byggnaders värme- och elbehov genom kostnadseffektiva åtgärdspaket. Fastighetsägare kunde få med betydligt flera energibesparande åtgärder med hjälp av metodiken än att enbart genomföra de lönsammaste åtgärderna. Metodikens målgrupper är fastighetsägare, förvaltare, konsult, entreprenörer mm.

I GodaHus fokusområde Energieffektivisering (fd GodaEff) kommande seminarier, kommer vi att titta närmare på metodiken med fokus på vad fastighetsägare kunde göra i ett tidigt skede med hjälp av metodiken. Vi har planerat att ha 2 seminarietillfällen via Teams kring ämnen med följande struktur:

  • Lägeskoll kring energieffektivisering för befintliga bestånd och det nya EPBD direktiv
  • Totalmetodiken och lönsamhetskalkyl
  • Goda exempel för fastigheter som har utfört energibesparande åtgärder med Totalmetodiken
  • Tillgängliga enkla beräkningsverktyg i marknad som fastighetsägare kunde använda vid tidigt skede

Det första passet/seminariet har planerats till den 26 april, kl.9-11 med fokus inom lägeskontroll kring energieffektivisering, genomgång av Totalmetodikens princip samt lönsamhetsberäknings olika metoder. Vi har bjudit in områdesexpertis Karin Glader, projektledare på CIT Renergy att guida oss genom metodiken och lönsamhetsberäkningar.