Fortbildningsdag med M10_2

Arrangör M10
Tid 2017-08-14 08:30
Plats Kulturskolan , Vänersborg
Jag kommer på fortbildningsdagen 14/8
 

En dag kring reflektion och kollegialt lärande
Vänersborg 14 augusti

 

Drop-in-fika kl 9.00
9.30-12.00 Föreläsning
Lunch, Ni bjuds på lunch 
13.00–16.00. Grupparbete

Dagen startar med föreläsningen ”En nyckel till lärandets mysterium” som tar ett helhetsgrepp på frågan om kulturskollärares profession och betydelsen av att samtala mer om undervisning och lärande i kollegiet. Utifrån pedagogisk teori, aktuell debatt och forskning inbjuds deltagarna till samtal kring erfarenheter i den egna undervisningen. Genom dialogen skapas förutsättningar reflektion och kollegialt lärande.

Under eftermiddagen kommer de olika ämneslagen fortsätta samtalet och i grupperna identifiera gemensamma dilemman och frågeställningar som kan utgöra utgångspunkt för ett gemensamt utvecklingsarbete i den egna undervisningen.

 

Röster om föreläsningen

"Cecilia talar klokt och initierat om lärande i Kulturskolan, ett ämne som är mycket centralt men där jag upplevt att få föreläsare finns att tillgå.”

Ella-Kari Norberg, kulturskolechef Värmdö kulturskola

"Vilken ’boost’ för oss alla att få dyka ner i lärandets mysterium och inspireras av vikten och styrkan att kontinuerligt utveckla undervisningen!"

Catharina Gruner, enhetschef Nacka Musikskola

”Cecilia Frostenson höll den föreläsning om lärande som Kulturskolan Stockholms 250 lärare har väntat länge på. De gick därifrån stärkta i sin yrkesroll och med en nyfikenhet på att lära sig mer om lärandets mysterier.

Anna-Karin Nelzén, enhetschef, Kulturskolan Stockholm Syd 

Om mig

Konst och musik, människa och samhälle utgör ett spännande fält av relationer. Efter drygt 30 års arbete som musiklärare, projektledare och chef inom skola, kulturskola samt kultur- och fritidsförvaltning har jag haft goda möjligheter att undersöka det utifrån olika synvinklar. De senaste åren har jag kompletterat min kompetens med en handledarutbildning och uppdaterat mina kunskaper om forskning och forskningsläget genom en masterexamen i musikpedagogik.   

Mitt arbete som föreläsare och handledare bygger på en nyfikenhet inför undervisningens och lärandets processer. Med en stor kärlek till verksamheten i den svenska musik- och kulturskolan vill jag bidra till lärares professionella och personliga växt genom olika former av kollegialt lärande i den egna praktiken. Något som ytterst gagnar dem som verksamheten är till för: eleverna!

Besök gärna min hemsida www.larkultur.se och läs mer. Där finns även möjlighet att ladda ner mina publikationer ”Lust och glädje” (2003) och ”Learning study i kulturskolan” (2016).