Fortbildningsdag med M10_2

Arrangör M10
Tid 2017-08-14 08:30
Plats Kulturskolan , Vänersborg
Jag kommer på fortbildningsdagen 14/8
 

En dag kring reflektion och kollegialt lärande
Vänersborg 14 augusti

 


Drop-in-fika kl 9.00
9.30-12.00 Föreläsning
Lunch, Ni bjuds på lunch 
13.00–16.00. Grupparbete


Dagen startar
med föreläsningen ”En nyckel till lärandets mysterium” som tar ett helhetsgrepp
på frågan om kulturskollärares profession och betydelsen av att samtala mer om
undervisning och lärande i kollegiet. Utifrån pedagogisk teori, aktuell debatt
och forskning inbjuds deltagarna till samtal kring erfarenheter i den egna
undervisningen. Genom dialogen skapas
förutsättningar reflektion och kollegialt lärande.

Under
eftermiddagen kommer de olika ämneslagen fortsätta samtalet och i grupperna
identifiera gemensamma dilemman och frågeställningar som kan utgöra
utgångspunkt för ett gemensamt utvecklingsarbete i den egna undervisningen.

 

Röster om
föreläsningen

"Cecilia talar klokt
och initierat om lärande i Kulturskolan, ett ämne som är mycket centralt men där
jag upplevt att få föreläsare finns att tillgå.”

Ella-Kari
Norberg, kulturskolechef Värmdö kulturskola

"Vilken ’boost’ för oss alla att få dyka ner i lärandets
mysterium och inspireras av vikten och styrkan att kontinuerligt utveckla
undervisningen!"

Catharina Gruner, enhetschef
Nacka Musikskola

”Cecilia Frostenson höll
den föreläsning om lärande som Kulturskolan Stockholms 250 lärare har väntat
länge på. De gick därifrån stärkta i sin yrkesroll och med en nyfikenhet på att
lära sig mer om lärandets mysterier.

Anna-Karin
Nelzén, enhetschef, Kulturskolan Stockholm Syd 

Om mig

Konst och musik, människa och samhälle utgör
ett spännande fält av relationer. Efter drygt 30 års arbete som musiklärare,
projektledare och chef inom skola, kulturskola samt kultur- och
fritidsförvaltning har jag haft goda möjligheter att undersöka det utifrån
olika synvinklar. De senaste åren har jag kompletterat min kompetens med en
handledarutbildning och uppdaterat mina kunskaper om forskning och
forskningsläget genom en masterexamen i musikpedagogik.   

Mitt arbete som föreläsare och handledare bygger på en nyfikenhet inför
undervisningens och lärandets processer. Med en stor kärlek till verksamheten i
den svenska musik- och kulturskolan vill jag bidra till lärares professionella
och personliga växt genom olika former
av kollegialt lärande i den egna praktiken. Något som ytterst gagnar dem som verksamheten
är till för: eleverna!

Besök gärna min hemsida www.larkultur.se
och läs mer. Där finns även möjlighet att ladda ner mina publikationer ”Lust
och glädje” (2003) och ”Learning study i kulturskolan” (2016).