Strålningsrelaterade aspekter på kriget i Ukraina

Arrangör Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning
Tid 2023-03-21 13:0017:00
Plats CItykonferensen, Celsiussalen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Bokning till seminariet
 

Kriget i Ukraina har medfört ett antal händelser vid kärntekniska anläggningar med risk för spridning av radioaktiva ämnen och exponering för joniserande strålning. Den ryska statsledningen har dessutom på olika sätt hotat med användning av kärnvapen.

Vid detta eftermiddagsseminarium diskuteras några av dessa händelser från ett strålskyddsperspektiv. Seminariet riktar sig till intresserade bland allmänheten, yrkesverksamma inom strålskydd, strålningsmedicin och kärnteknik, myndigheter och media.

Program

13:00-13:10
Välkomnande
Mats Eriksson, Linköpings universitet

13:10-13:20
Summering av händelseförloppet i Ukraina sett ur radiologisk och kärnteknisk synpunkt
Mattias Lantz, Uppsala universitet

13:20-13:45
Vad är joniserande strålning? En introduktion
Mats Isaksson, Göteborgs universitet

13:45-14:10
Hälsorisker kring joniserande strålning
Eva Forsell-Aronsson, Sahlgrenska sjukhuset

14:10-14:30
Den ryska ockupationen av Tjornobyl, stråldoser till soldater
Christopher Rääf, Lunds universitet

14:30-15:00
Kaffepaus


15:00-15:30
Kärnvapen och deras skadeverkan. En titt på FOI:s Nynäshamnsscenario
Sofia Sivertssson, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

15:30-16:00
Kärnkraftsäkerhet: Kyld härd är guld värd
Anders Henoch, f.d. haverispecialist vid Ringhals kärnkraftverk

16:00-16:30
Möjliga konsekvenser i Sverige av kärntekniska händelser och kärnvapenexplosioner i Ukraina
Jan Johansson, Strålsäkerhetsmyndigheten

16:30-17:00
Avslutande diskussion och frågestund