Ofrivillig ensamhet - att ta steget från ensamhet till gemenskap

Arrangör Omtanke Helsingborg
Tid 2021-12-08 09:0011:30
Plats Tryckeriet Vasatorpsvägen 1b alternativt Online via länk, Helsingborg
Konferens
 

Ofrivillig ensamhet - att ta steget från ensamhet till gemenskap

Hur kan den som är ofrivilligt ensam hitta till social gemenskap och känna sig välkommen och inkluderad? Hur kan du eller din verksamhet bidra?
Med stöd av designmetodik har vi undersökt vad ofrivilligt ensamma behöver för att ta steget från ensamhet till gemenskap. Kartläggningen har skett genom djupintervjuer med invånare i alla åldrar som har erfarenhet av ofrivillig ensamhet samt med personal som möter ensamma i sitt arbete. En enkät till invånare och personal har också gett viktig information. Vid konferensen presenteras de behov som framkommit under kartläggningen samt tankar och idéer om vilka lösningar som skulle kunna möta behoven. Vi som presenterar är Eva Carlsson Region Skåne Allmänpsykiatrin Helsingborg samt Bitte Wikström och Charlotta Schön Helsingborg Stad Socialförvaltningen. 

Fergus Bisset, tjänstedesigner på Region Värmland arbetar i ett Intereg North Sea EU-projekt kring ofrivillig ensamhet som heter Isolation 2 Inclusion (I2I). Han kommer att berätta om det projektet och om hur design kan hjälpa oss att se hälsoeffekter av ensamhet och isolering på ett annat sätt. Han berättar också om hur vi skulle kunna utveckla tvärsektoriella lösningar tillsammans.

PROGRAMMET
kl 9.00 Varmt välkomna - Tryckeriet berättar kort om sin verksamhet.
kl 9.30 Hur kan design hjälpa oss att se hälsoeffekter av ensamhet och isolering på ett annat sätt? Fergus Bisset, Region Värmland
kl 10.00 Paus
kl 10.15 Vad behöver ofrivilligt ensamma för att ta steget från ensamhet till gemenskap? Eva Carlsson Region Skåne, Bitte Wikström och Charlotta Schön Helsingborg Stad
kl 11.15 Diskussion och avslutning