Webinarium 1: Psykisk hälsa <3 Norrbottens kulturskolor

Arrangör Norrbottens kulturskolor
Tid 2020-06-15 08:4512:00
Plats Webben, inloggningslänk skickas ut, Online
Psykisk hälsa <3 Norrbottens kulturskolor
 

Webinarium 1: Psykisk hälsa <3 kulturskolorna


Välkommen att anmäla dig själv eller en grupp som deltar

Anmälan fungerar så att ni skickar in en anmälan per uppkoppling/webbkamera. Länk till mötet skickas ut till den email ni angett i anmälan. Utbildningen är helt webbaserad och ni deltar via en dator med mikrofon och kamera (inbyggt i bärbara datorer).

Exempel: En arbetsplats deltar från fem olika uppkopplingar/datorer/webbkameror. Ni har fördelat er på en uppkoppling från arbetsplatsen där en grupp sitter och fyra personer som sitter hemma och deltar. Ni skickar alltså in fem olika anmälningar.


Preliminärt program
8:45 Inlogg och mingel

9:00 Välkomna!

Cecilia Wagenius          Barn och ungas psykiska hälsa i Norrbotten
Cecilia jobbar på region Norrbottens folkhälsocentrum och är projektledare för SAM som bl a syftar till att förebygga psykisk ohälsa och främja jämlik hälsa bland barn och unga i länet

Malin Anclair                      Varför är kultur bra för hälsan?

Malin är fil.dr i psykologi, leg psykoterapeut och arbetar som strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm med att integrera kultur i länets vård och omsorg.

ca 10:15 Kort paus

Kortare presentationer
Erik Sjögren                       Det är i pausen det händer
Erik jobbar som bleckblåspedagog på Bodens kulturskola och kommer berätta hur de jobbat med gruppdynamik under pauserna i orkesterverksamheten i Boden

Markus Forsberg              Friskvårdsplatser i kulturskolan
Markus är rektor för Kiruna kulturskola och kommer berätta om deras samverkan mellan elevhälsa, kulturskola och Rotary

Liselott Berggren               Danskraft
Liselotte jobbar som danslärare på Piteå Musik- och Dansskola och kommer att berätta om Danskraft, ett må-bra projekt som jobbar med självkännedom genom dans, rörelse och vila.

Björn Fahlander                 Slagkraft
Björn jobbar som musiklärare Piteå och berättar om ett projekt där rytm, kreativitet, musicerande i grupp, skapande och egenmakt står i centrum. Projektet har genomförts på skoltid i samverkan med åk 4 på Pitholmskolan


Om tiden tillåter kommer vi till sist att brainstorma idéer i grupp att jobba vidare med inom projektet

Välkomna!

Åsa Lundmark, Norrbottens kulturskolesamordnare 

asa.lundmark@norrbotten.se

0920-23 66 65