Trygghetsdag 31 mars

Arrangör Sundsvall kommun
Tid 2020-03-31 13:0016:00
Plats Kulturmagasinet, Programsalen, Sundsvall
Trygghetsdag 31 mars
 

Två gånger per år, en på våren och en på hösten, arrangerar vi trygghetsdagar. De är till för att deltagarna i trygghetsgrupperna ska få träffas och utbyta erfarenheter, fylla på kunskap och knyta kontakter.

Program
Inledning
Gemensam lägesbild
o Trygghetsgruppernas handlingsplaner
o Trygghetsmätningen 2019
Kommunens prioriterade områden – Sara Lindblom 
Paus
Polisen har ordet
Översiktsplanering med webbdialogkarta – Ulrika Edlund
Avslutning


Anmäl dig till Trygghetsdagen senast 26 mars! 


Kontakt:
Helen Otterström
helen.otterstrom@sundsvall.se