Färgfabrikens Julmarknad

Arrangör Färgfabriken Evenemang AB
Tid 2021-12-11 11:002021-12-12 17:00
Plats Färgfabriken Lövholmsbrinken 1 11743 Stockholm, Stockholm
Market table
1400 kr
Market table with grid wall
1700 kr
Market table outdoors
1400 kr

Bokning av marknadsplats:11-12 December 2021:

(All information in english below.)

Bokningen är öppen endast för inbjudna säljare från kölista. 

Har du inte blivit inbjuden att få en plats? Hör av dig till lisa@fargfabrikenskafe.se om du är intresserad av att vara med, så får du löpande information om kommande marknader. 

Christmas market booking: 11-12 of December 2021!

The booking is only open for designers who have been invited to book a spot. If you have not received an email whith an invitation to book, send an email to lisa@fargfabrikenskafe.se to get information about upcoming marked dates. More info in english below.

BOKNINGSINFORMATION:

❤️ Välkommen att delta i Färgfabrikens stora Julmarknad ❤️

Vi erbjuder våra besökare ett unikt utbud bland marknadsborden; handla direkt från formgivaren, lyssna på livemusik och ta en paus i vårt fina kafé där det serveras fantastisk brunch, bubblig dryck och nybakat fika.

Självklart kommer vi anpassa marknaden efter läget som råder med coronapandemin, och risken att vi inte kommer kunna arrangera marknad i jul heller finns förstås. Men vi håller hoppet uppe och fortsätter planera för en fantastisk marknadshelg medan vi tillsammans tar oss igenom den här krisen!

Vi siktar på ca 100 försäljare julmarknadshelgen 2021, den 11 och 12 December, och vi hoppas att du vill vara en av dem! Marknaden kommer vara öppen kl. 11-17 på lördagen och söndagen och vi räknar med riktigt många köpglada besökare!

Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få delta. Vi godkänner ansökningar löpande under anmälningsperioden, detta innebär att platserna kan ta slut snabbt. Vi ser din information först när du betalat, och sätter då igång med marknadsföringen av just dina produkter.

Frågor och svar, praktisk info om marknaden hittar du här: https://fargfabrikenevenemang.se/marknad 

Anmälan och betalning:

Bokning och köp av säljplats är bindande – ingen ångerrätt eller öppet köp gäller.

Så här anmäler du dig:

  1. Du kan boka 1-2 platser. Tyvärr kan vi inte erbjuda uppdelade platser, för att delta på marknaderna krävs att en är där under hela öppettiden, båda dagarna.

  2. Välj om du vill hyra plats med bara bord för 1400:- eller om du vill ha en lite större plats med gallervägg för 1700:-, för båda dagarna. Bord samt stol/pall ingår alltid, och vi uppmuntrar att ni har med egen duk och dekoration! Du behöver även ta med egen belysning med förlängningssladd med grendosa då många delar på uttagen. Ange gärna att du behöver el vid anmälan. (Vill du inte ha något bord tar vi självklart bort det). Våra bord är 80x180 cm. En plats med gallervägg är ca 3 m2.

  3. Klicka på "BOKA" för att gå vidare. 

  4. På efterföljande sida fyller du i dina uppgifter. Tryck bekräfta och betala, så kommer din anmälan till oss. 

  5. Efter att vi läst igenom och godkänt din anmälan får du ett mail med betalningsanvisningar. Detta kan ta lite tid när intresset är stort. Marknadsplatser hos oss är momsfria.

  6. Betalning av platsen sker tryggt med Payson som accepterar Visa, Mastercard samt betalning via din internetbank.

När betalningen gått igenom är platsen bokad. Du får då en bokningsbekräftelse per sms och epost, så var noga med att uppge telefonnummer och epostadress korrekt. Glöm inte att ta med din bokningsbekräftelse på marknadsdagen.

Om du redan har ett Paysonkonto kopplat till din mailadress, kommer du att få logga in med ditt lösenord. Du behöver självklart inte ha något Paysonkonto för att genomföra din transaktion.

Anmälan är idag öppen för privatpersoner och enskilda firmor. Är ni ett lite större företag, förening eller organisation som ställer ut? Ni är givetvis hjärtligt välkomna! Mejla oss bara på lisa@fargfabrikenskafe.se och inkludera en kort beskrivning av vilka ni är och vad ni önskar sälja så skickar vi en faktura på bokningsavgiften.


BOOKING INFO IN ENGLISH:

Welcome to participate in the christmas market at Färgfabriken:

❤️ A bustling market for design and craftsmanship! ❤️

We offer our visitors a unique range of market vendors; to shop directly from the designer, listen to live music and take a break in our cafe where there is fantastic brunch, bubbly drinks and freshly baked pastries.

We aim for about 100 vendors on the Christmas market 2021, the 11-12 of December, and we hope you want to be one of them! The market will be open from 11-17 both days and we count on many shopping visitors!

Register now to be sure to participate. We approve applications continuously during the registration period, which means that the spaces may run out quickly.

Booking and purchase of market tables is binding - no right of withdrawal or open purchase applies.

Questions and answers, practical info about the market can be found here: https://fargfabrikenevenemang.se/marknad

Registration and payment:

Here's how to sign up:

You can book 1-2 spaces. Unfortunately, we cannot offer split tables, and to participate in the market vendors are required to be there throughout the opening hours, both days.

Choose if you want to rent a space with only a table for 1400: - or if you want a slightly larger space with a grid wall for 1700: -, for both days. Table and chair are always included, and we encourage you to have your own tablecloth and decoration! You need to bring your own lighting and extension cord, since many vendors will share the sockets. Please indicate that you need electricity when registering. (If you don't want a table, we will of course remove it). Our tables are 80x180 cm. A place with a grid wall is about 3 m2.

Click on "BOKA" to proceed.

On the following page you fill in your information.

Press “BEKRÄFTA OCH BETALA”, and your application will come to us. After we have approved your application, you will receive an email with payment instructions.

Payment of the market space is safely done with Payson who accepts Visa, Mastercard and payment via your internet bank.

When the payment has gone through, your market space is confirmed. You will then receive a booking confirmation by email, and be sure to provide the phone number and email address correctly. Don't forget to be able to access your booking confirmation on the market day.

If you already have a Payson account linked to your email address, you can log in with your password. Of course, you do not need to have a Payson account to complete your transaction. Market spots are tax free.

The registration is open to private individuals and individual companies. Are you a bigger company, association or organization? You are of course very welcome! Just email us at lisa@fargfabrikenskafe.se and include a short description of who you are and what you want to sell, we send a separate invoice.

Thank you for your booking!