Ltu Business Growth Academy

Arrangör Kalix kommun
Tid 2019-11-11 13:0019:00
Plats Kalix kommun, Näringslivsenheten, Lejonsgatan 7
Ltu Business Growth Academy
 

En företagsledares roll är mångfacetterad och kräver ett stort ansvar vilket gör att det strategiska tänket ofta blir lidande på grund av det operativa arbetet. Det gör det svårt att få ett tydligt grepp om vad som säkrar den långsiktiga tillväxten och skapar lönsamhet, och lätt att ta beslut baserat på magkänsla istället för på fakta – något vi ger dig verktyg till att förändra under utbildningen.

För tredje gången erbjuder Kalix kommun i samarbete med LTU Business upp till tio företagsledare möjligheten att genomgå LTU Business Growth Academy.
Utbildningen vänder sig till företagsledare inom mindre företag som har en vilja att utveckla och skapa tillväxt i sin verksamhet. Utbildningen har huvudfokus i strategi.

  • Hur bör strategiska beslut tas och vad bör de grunda sig på?
  • Hur bör den valda strategin influera arbetet med kunder och försäljning?
  • Hur kan styrning och uppföljning möjliggöra att strategin efterlevs och skapar långsiktig tillväxt?
Du får även chans att diskutera utmaningar och lösa uppgifter med andra
företagsledare/chefer som befinner sig i samma sits som du.

Tid: 11 nov kl 13.00–19.00, 13 nov kl 13.00–19.00 och 18 nov kl 17.00–20.00

Mer information och anmälan: Är du företagsledare inom ett mindre företag i Kalix med 0– ca 15 anställda? Anmäl dig då till LTU Business Growth Academy.
Kontakt: hans.sundell@kalix.se, 073-033 79 11