Utveckla EQ!

Arrangör Kandidata
Tid 2019-12-05 09:0012:00
Plats Målargatan 7, 111 22 Stockholm, Stockholm
Utveckla EQ, 5 dec
7000 kr

NYHET! Kandidata lanserar nu en ny kurs: Utveckla EQ!

Emotionell intelligens är en av framtidens viktigaste förmågor. I takt med en alltmer digitaliserad värld växer behovet av mellanmänskliga faktorer och förmågor kopplade till emotioner för att öka välmående och ekonomisk tillväxt i organisationer. World Economic Forum har rangordnat emotionell intelligens som en av de tio viktigaste förmågorna att ha i arbetslivet, du kan läsa mer om det här.  

Under Kandidatas kurs ”Utveckla EQ!” lägger vi under en halvdag fokus på hur man som coach kan arbeta med emotionell intelligens. 

Kursens innehåll ger dig verktyg att använda i ditt eget arbete med utveckling av individer.

Under kursen kommer du få konkreta och handfasta tips och coachningsstrategier som skall ge dig en ökad kunskap för hur du kan arbeta med utveckling av EQ på egen hand. EQ-förmågorna är utvalda utifrån testverktyget EQ-i 2.0 men då fokus ligger på hur man kan utveckla förmågorna behöver du inte vara certifierad för att deltaga. 

Första kurstillfället är den 5:e december. För att se andra kursdatum vänligen besök vår hemsida.