Använda UR-program, Öppna lärresurser och upphovsrätt

Arrangör Learning Center
Tid 2019-11-05 14:0016:00
Plats HiG - Bibliotekets sammanträdesrum 23:401, plan 4
Öppna lärresurser och upphovsrätt
 

Innehåll:

Använda URaccess.net eller YouTube i undervisningen? Lägga ut öppet undervisningsmaterial på nätet?

Mats Brenner inleder med att visa hur man söker och kan använda öppna lärresurser (OER) i sin undervisning, samt vilken upphovsrätt som man måste ta hänsyn till. Vi visar även hur man kan märka sitt undervisnings- och forskningsmaterial med upphovslicenssystemet Creative Commons.

Vi visar hur du kan använda nätresurser från bl a : URaccess.net, Flikr, YouTube, Bb Open Content, OpenSNH.se.

Vi tar upp upphovsrätten, se gärna innan webbsidan Upphovsrätt och personuppgiftslagen

Diskussion om att använda OER vid distansutbildning och nätbaserat lärande. 

 

Datum: Tisdag 5/11-2019

Tid: 14:15 - ca 16:00

Var: Lokal 23:401  (Sammanträdesrummet i bibliotektet, plan 4).


Lunchmacka och anmälan!  

Anmälan senast 4/11-2019

 

Alla våra aktiviteter är kostnadsfria!


Om du har några frågor eller vill avboka kontakta Mats Brenner, mbr@hig.se