Ledarskap grupp 8 Brösarp

Tid 2019-08-22 08:0016:00
Plats Brösarps Gästis www.gastis.se
TÖS Ledarskap grupp 8 Brösarp
 

 

  

 

LEDARSKAP

 

TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

PROGRAMBESKRIVNING

 

 

 


 

 

 

Ledarskap – Översikt & Inledning

Att lära sig att leda: ett praktiskt angreppssätt som aldrig blir omodernt.

Hur leder en bra ledare? När pressen är som mest intensiv, vad är det då som gör att vissa människor kan hålla en grupp med olika personligheter fokuserade på samma uppgift och få dem att gemensamt röra sig mot det uppsatta målet?

Under de senaste åren har det utvecklats en nästan kultartad syn på den

karismatiske ledaren, ofta även blandat med en känsla av skräck och

mystik.

 

I Ledarskapsprogrammet inom TÖS introduceras en helt annan syn på detta omdiskuterade ämne.

 

TÖS ledarskapsprogram skalar bort mystiken och komplexiteten och ersätter

den med ett antal konsekventa principer och färdigheter som vilken

normal och motiverad person som helst kan lära sig att framgångsrikt

använda. Det är ett fullständigt praktiskt angreppssätt på ledarskap och eftersom det är baserat på vetenskapligt etablerade sanningar kring dynamiken hos grupper av människor och hur de reagerar på olika

ledarbeteenden, kommer det aldrig att bli omodernt.

 

TÖS ledarskapsprogram genomförs under 4 heldagar som fördelas över

Ca 4 veckor och innehåller följande:

 

o   Sälj- och tillväxtfokus

o   Formulera mål och följ upp dessa

o   Skillnad mellan ledarskap och chefskap.

o   Självkännedom

o   Ledaren som coach och utvecklare av andra

o   Hitta rätt vid rekrytering

o   Bedöma medarbetarens prestation och beteende

o   Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet som ett framgångsrecept

o   Feedback som utvecklingsverktyg

o   Utveckla team och/eller ledningsgruppen

o   Leda i förändring

Programmet genomförs i 3 delar för att hjälpa deltagarna att optimera ledarskapet när trycket är som störst i vardagen och man helst vill gå tillbaka till gamla rutiner:

 

1.     Se helheten
TÖS ledarskapsprogram börjar med de grundläggande principer som ger deltagaren en tydlig överblick över uppgiften som ledare och det bästa sättet att åstadkomma det man vill uppnå.
Programmet summeras på en enda sida i form av en grafiskt designad LEDARKARTA som byggs upp under de 4 dagarna.

 

2.     Förstå strukturen
Mer specifikt får deltagarna lära sig hur man praktiskt använder de kunskaper man fått i programmet genom att använda den LEDARKARTA som summerar innehållet på en sida.

3.     Använda rätt verktyg
Den tredje delen av TÖS ledarskapsprogram kompletterar LEDARKARTAN med ett antal enkla praktiska verktyg som gör det möjligt för ledaren att behålla tydligheten och rätt fokus på det som måste göras för att behålla den ständiga rörelsen framåt mot målet för egen del, i gruppen som ska ledas och för uppgiften som ska lösas.


 

Resultat och fördelar med TÖS ledarskapsprogram

Efter programmets 4 dagar kommer deltagarna att ha:

o   En klar förståelse för de ledarprinciper som effektivt hanterar en grupps prestationer.

o   De praktiska färdigheter som krävs för att leda en grupp mot uppsatta mål.

o   En ny medvetenhet om ledarskapets ”fällor” och hur man hanterar dem när de inte kan undvikas.

o   En trygghet i hur de nyvunna färdigheterna från programmet kan tillämpas på ledarskapssituationer i verkliga livet.

 

 

ANMÄLAN via länken nedan

Programmet har redan genomförts i sju grupper och fått mycket positiva omdömen. Det har kommit önskemål om ytterligare tillfällen att genomföra denna utbildning.

 

Ledarskap grupp 8

BRÖSARP

 

Datum               dag 1                  torsdag              22 augusti 2019

dag 2                  torsdag              29 augusti 2019

dag 3                  onsdag              4 september 2019

dag 4                  tisdag                 17 september 2019

Tid                       kl. 8-16              samtliga tillfällen

Plats                   Brösarps Gästis

 

Anmäl er senast 15 augusti 2019 på länken nedan

https://simplesignup.se/event/151209

 

 

 

Vi uppskattar om ni anmäler er snarast!

Ta gärna kontakt med mig om det är något ni undrar över!

//Maria

 

Maria Hammenberg

Tillväxtspåret

Tillväxt i Östra Skåne

 

Telefon: 070-611 07 32

maria.hammenberg@ystad.se

 

Ansvariga för att genomföra TÖS Ledarskapsutvecklingsprogram är Kontroll i Sverige AB.

 

Nedan presenterar Anders Ståhl, VD Kontroll i Sverige AB, en kort beskrivning av företaget och de konsulter och utbildare som ni kommer att träffa i TÖS Ledarskapsutvecklingsprogram.

 

Företagsbeskrivning

Kontroll i Sverige AB är operativa managementkonsulter som hjälper företag att lyckas oavsett vilken situation man befinner sig i.

 

Sedan 2005 arbetar vi med uppdragsgivare inom en mängd branscher över hela världen. 2015 fusionerade vi ett antal konsult- och utbildningsföretag under ett namn – Kontroll – men vi har alla varit verksamma minst 10 år.

 

Vi tillför kraft som skapar prestationer och tvekar inte att kavla upp ärmarna medan vi arbetar sida vid sida med våra kunders personal på alla nivåer.


Vi implementerar våra rekommendationer, överför vår kunskap, tränar era anställda och ser till att resultaten blir bestående. Vår samlade erfarenhet har lärt oss att det är det enda sättet att skapa prestationsnivåer som tidigare ansågs omöjliga.

 

Kompetens och erfarenhet

Kontroll i Sverige har genomfört konsult- och utbildningsuppdrag sedan 2005 inom Strategi, Organisation & Ledarskap, Säljledning & Försäljning, Kundtjänst och dess ledning, Prestation under press och Företagskultur.

Samtliga medarbetare och kontrakterade konsulter har minimum 10 års praktisk yrkeserfarenhet inom det aktuella utbildningsområdet samt ytterligare 3 – 5 års erfarenhet av utbildnings genomförande.

 

 

Konsulter & Utbildare

Anders Ståhl - VD och Projektledare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap & Försäljning

 

20 års som chef & direktör inom en global amerikansk koncern och 13 år som managementkonsult med erfarenhet från över 100 uppdrag.

 

Har en väl utvecklad förmåga att snabbt kartlägga vad som behövs för att ett företag på ett hälsosamt sätt ska klara av att öka tempot och pressen i alla delar av verksamheten.

 

Ray Andersson Partner & Utbildare
Utbildar inom TÖS i Ledarskap, Chefskap, Försäljning & Service för Tillväxt

 

25 år som chef och VD i nordiska organisationer med skiftande ledande befattningar som VD och dotterbolagschef inom flera olika B2B branscher.

Ray optimerar tillväxt och lönsamhet både i befintliga och nya verksamheter genom en bred erfarenhet inom sälj- och säljledning, analys- och budgetarbete, operativ och strategisk planering, konceptutveckling samt verksamhetsdrift i små och stora organisationer.

 

Karin Strandberg Advokat & Utbildare

Utbildar inom TÖS i Arbetsrätt, Affärsjuridik och övrig företagsjuridik.

 

Karin bidrar med över 10 års erfarenhet som advokat och är vår specialist och utbildare inom områdena affärsjuridik, bolagsrätt och arbetsrätt.

Hon förordnas som konkursförvaltare och arbetar med företagsrekonstruktioner.
Karin arbetar även med frågor kring styrelsearbete och är engagerad som styrelseordförande.

 

Pia Olsson Coach och Utbildare

Utbildar inom TÖS i specialiserade delar av Ledarskap och Chefskap.

 

30 års erfarenhet av att inspirera och motivera människor till att våga ta steget och göra jobbet som krävs för att nå sin fulla potential.

 

Pia är certifierad IF Coach enligt International coach Federations kärnkompetenser och kvalitetskrav samt sitter sedan i april 2014 i ICF Sverige styrelse.