Bli en del av nätverket för effektivare anhörigstöd i Stockholms län

Arrangör Aktion psykisk hälsa
Tid 2019-05-29 09:0012:00
Plats Balzar Salen, Bolinders plan 1, Stockholm
Fullbokad
Standardbiljett
 
Väntelista
 

Vi vill ha dig med oss i samverkan kring psykisk ohälsa för att utöka utbud och tillgänglighet för anhöriga – oavsett hemkommun.

Syftet med dagen
• Att presentera förslag på nya samarbetsformer.
• Att presentera fördelar med att vara en del av samarbetet.
• Att förklara förväntningar på er som går in i samarbetet.

Genom att vara med i nätverket får du
• delta i gemensamma kartläggningar
• delta i en koordination av de anhörigaktiviteter som sker i länet
• möjlighet att samskapa aktiviteter med andra aktörer i hela länet
• ökade spridningsytor för dina evenemang
• möjlighet att kunna erbjuda ”dina anhöriga” ett brett utbud av aktiviteter


När: Torsdagen den 29 maj kl. 9-12
Var: Balzar Salen, Bolinders plan 1


Välkommen till en givande förmiddag med ett tydligt syfte, trevliga kollegor och gott fika!