Användarträff Avfall Web 2019

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2019-06-04 12:002019-06-05 13:00
Plats Fagerudd Spa & konferens, Enköping
Användarträff Avfall Web 2019
 

Användarträffen syftar till att utveckla användningen av statistik och benchmarking som grund för att styrning och utveckling av verksamheten. Benchmarkingen kommer att vara fokuserad på deltagande kommuner/bolag med förslag på hur detta kan användas på hemmaplan, såväl i sin egen organisation som i sina nätverk.


Temat för träffen är Klättra i avfallstrappan – öka materialåtervinningen och förebygg mer!
Kommunerna står inför nya förutsättningar och utmaningar för att nå en mer cirkulär ekonomi. Höjda återvinningsmål inom EU ställer krav på mer utsortering och ökad materialåtervinning. Ur innehållet: 
  • Hur påverkas kommunernas avfallsflöden av höjda mål? 
  • Vilken miljönytta innebär sortering och återvinning av olika fraktioner? 
  • Hur kan kommunerna jobba med minskat matsvinn och utsortering av förpackningar för att nå Avfall Sveriges 25/25-mål?
Vi kommer ha ett gemensamt pass med VA Web med temat slamhantering och fosforåterföring. 

Pris för deltagande är 4 600 kr och då inkluderas föreläsningar, dokumentation, logi, alla måltider samt tillgång till spa-avdelningen 17.00-19.00 den 4 juni.