Civilkurage – hur kan jag ingripa mot orättvisor och kränkningar i vardagen?

Arrangör Kristna Fredsrörelsen
Tid 2018-01-15 16:30
Plats Sällskapsrummet, Norrtullsgatan 37, 113 27, Stockholm
Workshop
 

Kristna Fredsrörelsen vill ge redskap för hur man kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer. Dels genom dialog för att utmana uppdelningen mellan vi och ”dom”.  Dels genom att lära sig praktiskt ickevåld där vi övar oss på att ingripa mot vardagskränkningar och lär oss nya konstruktiva mönster av konflikthantering.

Vi övar på praktiska metoder hur en kan göra när en bevittnar kränkningar såsom rasism, sexism, homofobi eller annan typ av diskriminering. Genom att öva så skapar vi oss en handlingsberedskap och kan lättare stå upp för oss själva och andra.

Kl 16.30-18.30 (Inkluderar fikapaus där vi bjuder på smörgåsar)

Målgrupp: Unga aktiva. (16-24 år) Max antal är 16 deltagare. Senaste anmälningsdag 10 januari. Anmäl dig idag, först till kvarn gäller!