FUF:s praktikantprogram - Uppstartsträff för handledare och workshop i coachande förhållningssätt och coachande samtal

Arrangör Föreningen för Utvecklingsfrågor
Tid 2018-01-11 08:3011:00
Plats Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
Standardbiljett
 

Datum: 11 januari
Tid: 08:30-11:00
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
Målgrupp: Samtliga handledare i FUF:s Praktikantprogram
Syfte: Information om programmet och FUF:s förväntningar på handledarskapet samt tillhandahålla verktyg för att utveckla din handledning.
Innehåll: 
08:30-09:00 - Info om FUF:s Praktikantprogram
09:15-11:00 Workshop i coachande förhållningssätt och coachande samtal. 

Vi bjuder på frukost. Vänligen meddela i din anmälan om du har allergier eller önskar vegansk kost. All mat som FUF serverar är vegetarisk. 
Varmt välkomna!

.......................................

Nu är alla praktikplatser tillsatta till vårterminen och jag vill därför bjuda in alla er som ska handleda en praktikant under vårterminen 2018 till en uppstartsträff. Jag hoppas verkligen att du har möjlighet att ta dig tiden att delta på denna träff då det är ett viktigt tillfälle för mig att träffa dig som handledare och prata om terminens program och förväntningar på handledarskapet i stort. Det är också ett gyllene tillfälle för dig att träffa de övriga handledarna i programmet och utbyta erfarenheter.

Mötet är planerat till den 11 januari kl 08:30-11:00 och gäller för samtliga handledare i programmet och vi får låna Sidas lokaler till detta då FUF:s lokaler helt enkelt blir för trånga med det tänkta upplägget på mötet. 

Kl 08:30 börjar vi med information om FUF:s Praktikantprogram och de förväntningar vi har på handledarrollen och uppgifterna som praktikanterna kommer ta del av under praktiken, där det finns utrymme att utbyta erfarenheter och tips handledare sinsemellan samt få information om vårens program och upplägg. 

Kl 09:15-11:00 har vi planerat en workshop i coachande förhållningssätt och coachande samtal. Detta för att vi vill erbjuda er möjligheten att utvecklas i handledarrollen och få med er handfasta tips på samtalsverktyg ni kan använda i er handledning. Vi hoppas att denna workshop ska hjälpa er att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få ut mesta möjliga praktikterminen, både för er och praktikanten. Detta är verktyg jag tror ni kommer ha glädje och nytta av även i andra sammanhang i ert arbetsliv. Flera av er har säkert deltagit på liknande utbildningar tidigare, men av egen erfarenhet vet jag att det sällan är av ondo att friska upp minnet med jämna mellanrum!

Jag ser mycket fram emot att träffa er den 11 januari!

P.S. Skulle du inte ha möjlighet att delta får du gärna skicka en kollega som kommer stötta dig under terminen, så kan hen dela med sig av det som sades på mötet.