Fika med NetPort Science Park

Arrangör NetPort Science Park
Plats Starbucks, NetPort Science Park
Jag vill gärna ta en fika