After Work - oktoberfest

Arrangör Kent och Martin
Tid 2017-10-13 18:00
Plats Hindås Station
AW 13/10 Inkl. medlemskap
150 kr
AW 13/10 - redan medlem
50 kr

Om du redan är medlem i Bygdegårdsföreningen Hindås station väljer du alternativet 50 kr. För övriga gäller 150 kr och inkluderar då medlemskap.

OBS! Om du bokar för flera personer:

Vi behöver följande uppgifter på alla till vårt medlemsregister:
Namn, adress, telefon och e-post.
Om du vid beställningsögonblicket inte har eller kan allas uppgifter, fyll i dina egna så länge - så rättar vi till detta vid insläppet!