Ledarskap och stress

Arrangör Quentia AB Företagsutbildningar
Plats Malmgatan 16, 33330 Smålandsstenar
Kursstart 20 november
 Utbildning för chefer, teamledare, politiker, lärare... Helt enkelt för dig som har ett uppdrag som innebär att du ska leda både dig själv och andra.

För mycket att göra? Svårt att prioritera? Jobbet kvar i huvudet när du kommer hem? Ständigt en känsla av att ligga efter? Lättretlig? Sömnsvårigheter?

Stress kan ta sig många uttryck. Men vad är stress egentligen, och vad är det som skapar den? Olika saker stressar olika människor. Finns det olika personlighetstyper som stressas lättare än andra? Lär dig hur stress skapas i olika individer, hur du på ett tidigt stadium kan upptäcka signaler, både hos dig själv och andra och hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna.

Få kunskap om hur hur stress, roller och prestationskrav hänger ihop och förstå de underliggande faktorerna till vad som faktiskt utlöser din egen och andras stress.

Men än viktigare, lär dig vad som skapar lugn i olika individer och vad som får dig och andra människor att jobba effektivt utan stress.

Med rätt verktyg för att förstå och hantera dina egna och andras beteendemönster kan du minska frustration i olika sammanhang, vara mer närvarande, prestera bättre och minska oron inför framtida händelser.

Utbildningen är uppdelad i tre delar. Varje del innehåller både föreläsning och samtal, samt reflektionsuppgifter att ta med sig mellan utbildningstillfällena.


KOMMANDE UTBILDNINGSTILLFÄLLEN:


Kursstart 20 nov:
(Kursen består av ter delar)
Del 1: 20 november kl. 08.00-12.00
Del 2: 27 november kl. 08.00-12.00
Del 3: 4 december kl. 08.00-12.00

Kostnad:
6200 kr ex. moms.
I avgiften ingår frukost och utbildningsmaterial.
(Endast 8 platser per utbildningstillfälle.)

Utbildare:
Camilla Saarinen
Certifierad coach i personligt ledarskap
Disc-profilanalyskonsult

Vid frågor, kontakta utbildaren:
072-541 21 96
camilla@quentia.seFör fler av Quentias utbildningar: www.quentia.se