Ledarskap och stress

Arrangör Quentia AB Företagsutbildningar
Plats Malmgatan 16, 333 30 Smålandsstenar
19 och 26 mars
 
25 april och 2 maj
 
12 och 19 juni
 

Tvådagarsutbildning för chefer, teamledare, politiker, lärare... Helt enkelt för dig som har ett uppdrag som innebär att du ska leda både dig själv och andra.

För mycket att göra? Svårt att prioritera? Jobbet kvar i huvudet när du kommer hem? Ständigt en känsla av att ligga efter? Lättretlig? Sömnsvårigheter?

Stress kan ta sig många uttryck. Men vad är stress egentligen, och vad är det som skapar den? Olika saker stressar olika människor. Finns det olika personlighetstyper som stressas lättare än andra? Lär dig hur stress skapas i olika individer, hur du på ett tidigt stadium kan upptäcka signaler, både hos dig själv och andra och hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna.

Få kunskap om hur hur stress, roller och prestationskrav hänger ihop och förstå de underliggande faktorerna till vad som faktiskt utlöser din egen och andras stress.

Men än viktigare, lär dig vad som skapar lugn i olika individer och vad som får dig och andra människor att jobba effektivt utan stress.

Med rätt verktyg för att förstå och hantera dina egna och andras beteendemönster kan du minska frustration i olika sammanhang, vara mer närvarande, prestera bättre och minska oron inför framtida händelser.

Utbildningen är uppdelad i tre delar. Varje del innehåller både föreläsning och samtal, samt reflektionsuppgifter att ta med sig mellan utbildningstillfällena.


KURSDATUM VÅREN 2018 


Kursstart 25 april
Del 1: 25 april kl. 9.00-16.00
Del 2: 2 maj kl. 9.00-16.00

Kursstart 12 juni
Del 1: 12 juni kl. 9.00-16.00
Del 2: 19 juni kl. 9.00-16.00


Kostnad:
6900 kr ex. moms. 
(Gnosjöregion medlemspris 6.200 kr) 
I avgiften ingår frukost, lunch, fika och ev. utbildningsmaterial.
Endast 8 platser per utbildningstillfälle.

Utbildare:
Camilla Saarinen
Certifierad coach
DISC profilanalyskonsult

Vid frågor, kontakta utbildaren:
072-541 21 96
camilla@quentia.se

För fler av Quentias utbildningar: www.quentia.se