Föreläsning om problemskapande situationer och osynliga funktionsnedsättningar – hur kan vi förstå våra små?

Arrangör Kungälvs kommun, Rädda Barnen, Attention och RS-SISU
Tid 2024-10-02 18:3020:00
Plats Teatern i Mimers Hus, Kungälv, Kungälv
Föreläsning om problemskapande situationer och osynliga funktionsnedsättningar – hur kan vi förstå våra små?
 

Föreläsning ger en ökad förståelse för de barn och unga som lätt hamnar i problemskapande situationer. Den ökar också förståelsen för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men även för de barn och ungdomar utan diagnos som kan få svårt i sin vardag. Vad kan man som förälder göra för att förstå och underlätta i svåra situationer? Föreläsningen ger konkreta exempel på insatser, bemötande och kommunikation samt hur man som förälder kan hjälpa till med ökad struktur, förutsägbarhet och begriplighet.

Karin Steneros Einvall är specialpedagog med vidareutbildning på universitetsnivå inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har arbetat i skolans värld i över 20 år med olika uppdrag både inom grundskola, anpassad grundskola och förvaltning.