Hur vi kan hjälpa våra unga i en digitaliserad värld?

Arrangör Kungälvs kommun, Rädda Barnen och Attention, RF-SISU
Tid 2024-11-13 18:3020:00
Plats Teatern i Mimers Hus, Kungälv
Hur vi kan hjälpa våra unga i en digitaliserad värld?
 

Hur vi kan hjälpa våra unga i en digitaliserad värld

Att lyssna på Jonas Svensson är en resa, där vi ges kunskap, verktyg och möjligheter att stödja våra barn och ungdomar att

-          utveckla färdigheter och känsla av kontroll i livet.

-          kunna ha tråkigt och stå ut med jobbiga saker.

-          ha bra rutiner och sömnvanor.

-          ha bra relationer till sig själv och sin omgivning.

-          förstå och hantera

Föreläsningen vänder sig till föräldrar från småbarnsåren upp till tonåren.