Samtal och workshops inför Demokrativillkoren

Arrangör ViMåstePrata
Tid 2024-09-18 08:452024-10-24 11:00
Samtal och workshops inför Demokrativillkoren
 

Samtal och workshops inför Demokrativillkoren

Hur förbereder vi oss för de kommande demokrativillkoren? 

I mars kom till sist regeringens proposition Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor, eller demokrativillkoren. Dessa väntas träda i kraft våren 2025. ViMåstePrata har ett uppdrag att sprida kunskap om villkoren och erbjuder under hösten två tillfällen för att fördjupa kunskapen och samtalen om vad villkoren kommer att får för betydelse för studieförbunden.

Insatsen omfattar två tillfällen med samtal och fördjupande workshops. Målgrupp är i första hand anställda på studieförbund, men som vanligt är alla välkomna. Träffarna är digitala och kostnadsfria.

Träff 1.

Den första träffen genomförs 18 september kl. 8.45-10.00. Medverkar gör David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan och Hanna Schubert, ViMåstePrata. Då fördjupar vi oss i nuläget och villkorens innehåll samt hur verksamhetsutvecklare och andra anställda i studieförbund påverkas i det dagliga arbetet. 

Träff 2.

Den andra träffen är 24 oktober kl 8.45-11.00, då medverkar Johan Söderman, Professor Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgsuniversitet. Temat för träffen är folkbildningens roll för demokratin historiskt och framåt. När var vi modiga och hur kommer modet se ut framåt? Hur påverkar demokrativillkoren vår verksamhetsplanering för nästa år? Den sista delen av träffen är vikt åt grupparbete.

Vi ser gärna att deltagare samlas på arbetsplatser och för samtalen i det fysiska rummet, men det kommer även finnas möjlighet att delta i digitala grupprum.

Har du frågor är du välkommen att kontakta hanna@studieforbunden.se eller jonas.joelson@studieforbunden.se

Bakgrund

Studieförbunden i samverkan och ViMåstePrata gjorde ett webbinarium om villkoren i samband med att propositionen släpptes i mars.