Dejta en verkSAMhet - Chance 2 Change, C2C

Arrangör Samordningsförbundet Västmanland
Tid 2024-09-04 13:1514:00
Plats Digitalt via teams
Standardbiljett
 

Samordningsförbundet Västmanland arrangerar korta möten - ”Dejta en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder.

Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med enskilda, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer. 

Chance 2 Change är en verksamhet i Västerås Stad som har som mål att ge unga vuxna som står långt ifrån eller utanför samhällets system möjlighet att studera eller erhålla arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppens behov tas tillvara genom en intensiv samverkan och under dejten kommer verksamhetsledare Maria Authén att presentera verksamheten.


Varmt välkommen!
Ann, Anette och Beatrice
Samordningsförbundet Västmanland