Workshop för kommunens åtgärdsplan

Arrangör Piteå kommun i samverkan med Polisen,
Tid 2024-09-12 09:3015:00
Plats Storstrands kursgård , Piteå
Önskar delta fysiskt på plats
 

Temat för workshop är:

  • alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) 
  • Våld (mot kvinnor, barn, särskilda grupper och i nära relation)

Syfte och mål med workshopen:  

Syftet är att ta fram underlag för beslut om en plan för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott.  

Målet är att minska, och förhindra, brott.  

Målgrupp för inbjudan:  

Man kan arbeta brottsförebyggande på flera nivåer; samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Det kan handla om konkreta åtgärder för att förhindra eller försvåra att brott begås men även inriktas mot individens motivation att begå brott. Därför är din medverkan viktig. Du som får inbjudan är antingen en funktion:

  • som har mandat att besluta om resurser för det brottsförebyggande arbetet. 
  • som idag arbetar och/eller har kunskap om brottförebyggande eller brottsbekämpande och ser ett behov av samverkan för att utveckla detta arbete.   

Sista anmälningsdag är 5 september 

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakt mig!

Kommunen bjuder på fika och lunch

Vid behov av specialkost kontakta linda.lasu@pitea.se 

Hälsningar
Linda Lasu 
Utvecklingsstrateg/ Brottsförebyggare
Kommunledningsförvaltningen