Dejta en verkSAMhet - Rehabkoordinatorer, Region Västmanland

Arrangör Samordningsförbundet Västmanland
Tid 2024-09-02 13:1514:00
Plats Digitalt via teams
Standardbiljett
 

Samordningsförbundet Västmanland arrangerar korta möten - ”Dejta en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder.

Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med enskilda, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer. 

Vad gör en Rehabkoordinator och i vilka sammanhang kan det vara aktuellt att etablera kontakten? Under dejten kommer processledare Madeleine Åkerlind och handläggare Riitta Högberg att ge oss svar, berätta mer om uppdraget samt pågående länsövergripande projekt Rehabkoordinatorer i samverkan där Region Västmanlands förstudie visade att både det interna arbetet och samverkan med myndigheterna behöver utvecklas.


Varmt välkommen!
Ann, Anette och Beatrice
Samordningsförbundet Västmanland