Folkbildningen gör demokrati

Arrangör Folkbildning Norrbotten och ViMåstePrata
Tid 2024-10-15 09:3016:00
Plats Sunderby folkhögskola, Luleå
Folkbildningen gör demokrati
 

Folkbildningen är och gör demokrati varje dag, i stort och smått. Idag tas demokratin ofta för given och ibland ifrågasätts den. Det ställer högre krav på folkbildningens demokratiarbete.

Vad menar vi med demokrati egentligen? Hur ska vi tänka när vi ställs inför demokratiska dilemman i vår vardag? Hur är folkbildningens pedagogik ett stöd i demokratiska överväganden? Vilka gemensamma utgångspunkter har folkbildare från olika organisationer och vad särskiljer oss? Dessa och många andra frågor undersöker vi under en heldag för anställda på studieförbund och folkhögskolor i Norrbotten.

Program uppdateras löpande

9.30 Kaffe

10.00 Hej och välkommen!

Kort incheckning.

Vårt gemensamma ursprung och vår framtid – vad kan vi lära av folkbildningens och folkrörelsernas historia för framtida utmaningar? Föreläsning och grupparbete.

Vad vill politiken med folkbildningen och vad önskar folkbildningen av politiken? Panelsamtal med politiker och folkbildare.

12.00 Lunch

13.00 Hylla mångfalden! Vad kan vi lära av och om varandra? Kunskapspass om studieförbunds och folkhögskolors profil och särart.

Nya demokrativillkor för civilsamhälle och trossamfund, hur påverkar de oss? David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan.

Grupparbete om demokrativillkoren och demokratiska utmaningar för folkbildningen.

Sammanfattning av dagen.

16.00 Slut 

Anmäl dig senast 15 september