Artic Design Make - workshop med Bea Szenfeld

Arrangör Skellefteå Konsthall och Artic Design Center
Plats Konstverkstan, plan 2, Sara Kulturhus, Skellefteå

Eventet stängt för nya bokningar

Söndag 16 juni, ARTIC DESIGN MAKE - Workshop med Bea Szenfeld

 kl. 13.30 – 15.30

Skapa i papper tillsammans med Bea Szenfeld. Deltagarna kommer att få exempel hur man kan arbeta med papper som material och lekfullt sätt göra former och prototyper av origami. Kan ett eller flera vikta papper bli till inspiration för en lampskärm eller brosch? Parkbänk eller ny hushållsprodukt. En lek med former i konstverkstan på Sara Kulturhus


Målgrupp

16 år och uppåt

Max 20 personer

Origami- form och återbruk

Kontaktperson Catrine Enqvist

Arr: Artic Design Center & Skellefteå Konsthall


Sunday 16 June, ARTIC DESIGN MAKE - Workshop with Bea Szenfeld

at 13.30-15

Create in paper together with Bea Szenfeld. Participants will get examples of how to work with paper as a material and playfully make forms and prototypes of origami. Can one or more folded papers become inspiration for a lampshade or brooch? Park bench or new household product. A game with shapes in the art workshop at Sara Kulturhus

Target group

16 -100 years

Max 20 people

Origami shape and recycling

Contact person Catrine Enqvist