Samtal om infrastruktur

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Tid 2024-04-16 09:3012:00
Plats Ledebursgatan 5, Malmö
Samtal om infrastruktur
 

Infrastruktur
Den idéburna sektorn i Skåne består av ca 30 000 organisationer och den växer. I många samtal och möten när vi pratar om sektorn använder vi begreppet infrastruktur.

Många som är verksamma inom den idéburna sektorn har oftast en egen utgångspunkt där ordet infrastruktur utgör en väsentlig betydelse för sin egen organisations roll i samhället, men den idéburna sektorn är bred och spelar en stor roll inom många delar av samhället.
Så, vad menar vi då när vi pratar om den idéburna sektorns infrastruktur? Är det fysiska platser, bussresan dit eller mötet mellan människor? Vad händer om delar av den här infrastrukturen försvinner? Varmt välkomna till en förmiddag där vi vänder och vrider på begreppet och förhoppningsvis blir stärkta i vår gemensamma dialog om varför Skånes idéburna sektor utgör en nödvändighet i samhällsbygget.