Energigemenskaper

Arrangör Energikontor Syd
Tid 2024-04-11 09:3012:00
Energigemenskaper
 

Information

Energikontor Syd bjuder in till en förmiddag med fokus på energigemenskaper. 

Vad är en energigemenskap och hur gör man för att komma i gång?

Vi berör energigemenskaper inom; kommunal planering, EU:s direktiv och Svenskt regelverk. Vi lyssnar även på erfarenheter från befintliga energigemenskaper. Tid för samtal och fika. 

Träffen är för dig som vill veta mer om, eller funderar på att starta en energigemenskap.Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi notera ditt deltagande i en lista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kan komma att spela in eventet för att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket är kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna. 

För mer information om hur Energikontor Syd hanterar personuppgifter, gå in på https://www.energikontorsyd.se/dataskydd&nbsp