Digitalt årsmöte 21 april 2024

Arrangör Internationella Arbetslag - SCI Sweden
Tid 2024-04-21 16:0018:00
Plats Zoomlänk skickas till alla anmälda innan mötet, Online
Digitalt årsmöte
 

Internationella Arbetslag – SCI Sweden bjuder in till digitalt årsmöte söndagen den 21 april klockan 16.00-18.00. Anmäl dig senast fredag 19 april via simple sign up! Till alla anmälda skickas en zoomlänk för att kunna ansluta till mötet. Årsmöteshandlingar kommer att skickas till alla medlemmar via e-post. Om du är medlem med misstänker att vi inte har din e-post så skicka den gärna till info@ial.se! Vill du skriva en motion till årsmötet? Sista datum för inlämnande av motioner är två veckor innan årsmötet. Ny fråga kan väckas på sittande årsmöte om mötet är enigt.

Tycker du att vi har årsmöte ofta? J De tidigare stadgarna stipulerade att ha årsmöte tidigast 1 oktober, så vårt senaste årsmöte var mycket riktigt för inte så länge sedan – den 8 oktober 2023. Under det mötet återog vi namnet IAL och ändrade stadgarna för föreningen, bl.a. så att årsmöte nu ska hållas senast 30 april. Sedan hade vi också ett extra årsmöte i april 2023 för att välja en ny styrelse och fira att föreningen fyllde 80 år! På grund av att vi hade två fysiska årsmöten 2023 så har styrelsen denna gång valt att bjuda in till ett digitalt årsmöte – även om vi gillar att träffas fysiskt. Hoppas du kan vara med! Behöver du hjälp för att kunna delta digitalt – hör av dig. Denna och andra frågor besvaras av ordförande Kristina Hellqvist, info@ial.se eller telefon 073-5500644.

Dagordning:

       Mötets öppnande

       Fastställande av röstlängd

       Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare tillika rösträknare

       Fråga om mötets behöriga utlysande

       Godkännande av dagordning

       Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023

       Revisionsberättelse 2023

       Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2023

       Behandling av motioner

       Eventuell justering av antagen budget och verksamhetsplan för 2024

       Val av styrelseledamöter

Nuvarande styrelse är: Kristina Hellqvist (ordförande), Jacob Christman (kassör), Caroline Kyhlbäck, Johanna Lundqvist, Josefin Lindgren, Hanna Zandin (ledamöter).

       Val av firmatecknare

       Val av revisor och revisorssuppleant

Nuvarande revisor är Michiel van Noord och revisorssuppleant Florian van Kuijk

       Val av valberedning

Nuvarande valberedning är Gellert Kovacs