Handlingsutrymme, mod och gemenskap - Folkbildningen som demokratibärare

Arrangör Studieförbunden i region Uppsala och ViMåstePrata
Tid 2024-04-11 09:3016:00
Plats Vuxenskolan Uppsala, Kungsänsgatan 12, Uppsala
Standardbiljett
 

Folkbildningen är och gör demokrati varje dag, i stort och smått. Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Vad sker i omvärlden och hur påverkar det folkbildningen och demokratin nu och framåt? 

Under en heldag undersöker vi tillsammans folkbildares handlingsutrymme. Hur är folkbildningens pedagogik ett stöd i demokratiska överväganden? Vilka gemensamma utgångspunkter har folkbildare från olika organisationer och hur kan vi vara modiga tillsammans? Under samtliga programpunkter blir utrymme för samtal.

Program

Hålltider 9.30 -16.00 (kaffe och smörgås från 9.00)

Innehåll (programmet uppdateras löpande)

  • Hur samtalar en folkbildare? Lära känna varandra genom dialog med ViMåstePratas nya dialogmaterial.
  • Folkbildningens omvärld, vad gäller nu? David Samuelsson generalsekreterare Studieförbunden i samverkan med flera.
  • Musik och lite prat med Marit Bergman 
  • Föreläsning med Edna Eriksson, journalist och föreläsare med fokus på jämlikhet, inkludering och mänskliga rättigheter
  • Handlingsplan! Grupparbete med glass.
  • Hur går vi vidare? Panelsamtal.

Moderatorer Josef Åhman, Folkuniversitetet & Teresa Haake, ABF

Anmäl dig senast 25 mars