Nysam Röntgen och Mammografi vårmöte 2024

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2024-04-11 10:0016:00
Plats Hybrid: Citykonferensen , Stockholm
Ja, jag deltar gärna
 

Agenda


09.30 Fika


10.00 Mötesstart - välkomna


Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive region/verksamhet

Samtliga deltagande verksamheter presenterar aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete


Statusuppdatering digital rapport

Presentation av förbättringar och förändringar i årets digitala rapport på basis av tidigare återkoppling


Uppdelning i röntgen respektive mammografi

Vi delar upp mötet för de två analyspassen


Analys av årets data med fokus på trender och tendenser

Frågeställningar att förbereda och reflektera kring skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet


Uppsummerande diskussion

Tema för höstmöten och avslut