Introduktion nyanställda - Kränkande behandling, DF-respons och värdegrundsarbete

Plats Jupiter, Maria Park.
Introduktion nyanställda - Kränkande behandling, DF-respons och värdegrundsarbete 15/12-23 8:30-10:30
 
Introduktion nyanställda - Kränkande behandling, DF-respons och värdegrundsarbete 30/8-24 8:30-10:30
 

Välkomna på Introduktion nyanställda. 

Denna gången är det Bodil Westergren som är vår samordnare för värdegrundsfrågor som kommer att informera om kränkande behandling, DF-respons och vårt värdegrundsarbete


Kaffe finns i matsalen. Anmälan senast 2 dagar före utbildningen.


Välkomna!