Samråd om den sociala dimensionen av hållbar utveckling

Arrangör Kulturdepartementet, MUCF, LSU, NOD
Tid 2022-06-01 13:0015:00
Plats Zoom, Online
Standardbiljett
 

Den 1 juni bjuder Kulturminister Jeanette Gustafsdotter och Kulturdepartementet, tillsammans med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), med stöd från NOD, in till ett samråd för att inhämta synpunkter och åsikter från representanter för Sveriges unga i frågor som rör den sakpolitiska inriktningen för EU-samarbetet på ungdomsområdet. 


Under samrådet kommer representanter från Regeringskansliet, MUCF och LSU att finnas på plats för att lyssna in samtalet och statsrådet kommer att närvara under den senare delen av samrådet för att ta del av de medskick som framkommit under samtalen.

Sista anmälningsdag är måndag 30/5.

För frågor om samrådet kontakta mattis.ekestaf@nodsverige.se.