Är Bedömningsstödet ett tillförlitligt verktyg & Studiehandledning till Grunderna i läs- och skrivinlärning

Arrangör Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm
Tid 2022-04-27 18:0019:30
Plats ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Stockholm
Standardbiljett
 

Svenska Dyslexiföreningen Region Storstockholm arrangerar föreläsningen

Är Bedömningsstödet ett tillförlitligt verktyg & Studiehandledning till Grunderna i läs- och skrivinlärning

Föreläsare: Inger Fridolfsson

Genomförandet av föreläsningen är helt beroende av Folkhälsomyndighetens regler vid den aktuella tidpunkten. Om vi måste ställa in eller genomföra föreläsningen digitalt meddelas detta via mail. Vid anmälan är det därför viktigt att ange aktuell mailadress.
Gratis för medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen, övriga 150 kr 

För att bli medlem i Svenska dyslexiföreningen betalar du 350 kr, 150 kr för pensionärer. Bli medlem här: https://www.dyslexiforeningen.se/bli-medlem 

Som medlem får du vår tidskrift som kommer ut med fyra nummer per år. Du får också rabatt vid de utbildningsdagar vi arrangerar.