Information om JPO, UNYV och JPD tjänster via Sida

Arrangör Sida/FUF
Tid 2022-01-18 17:0018:00
Plats Zoom, Online
Anmälan
 

Välkommen till en informationsträff om Sidas kommande utlysning av tjänster inom JPO (Junior Professional Officer), UNYV (United Nation Youth Volunteer) och JPD (Junior Professionals in Delegation).


Presentationen hålls av Tove Melin och Lorena Acevedo på Sidas enhet för kapacitetsutveckling.

Under träffen kommer du få information om tjänsterna och hur du går tillväga för att söka. Det finns också möjlighet att ställa dina frågor.

Välkommen!