Webbinarium Nysam Hudsjukvård 2.0 - från data till kunskap

Arrangör Helseplan Nysam AB
Tid 2022-01-18 10:3011:30
Plats Digitalt möte, Online
Ja, jag deltar gärna
 

Mycket har hänt i Nysam det senaste året. På webbinariet demonstreras Nysams nya verktyg för visualisering av data samt applikation för automatiserat datauttag. Utifrån inrapporterad data diskuterar vi även skillnaden i behandling av HS-patienter mellan olika hudkliniker. Är detta förenligt med god och jämlik vård?

Preliminärt innehåll

• Inledning
• Nysam – från data till kunskap
• Demonstration digital rapport och hur den kan användas i ert ledarskap och kommunikation
• Workshop – Behandling av patienter med HS – vad beror skillnaderna på och uppfylls kraven för jämlik vård? Bör vi agera mer likartat?
• Nysamapplikation för automatiserat datauttag – förenklar hanteringen och spar tid vid datainsamlingen
• Uppsummering och avslut

Erbjudande till deltagarna på webbinariet:

Möjlighet till att kostnadsfritt och utan vidare åtaganden genomföra en full benchmark av data för 2021 samt deltagande på hudsjukvårdsgruppens vårmöte, för genomgång och gemensam analys av inrapporterad data. Vårmötet är planerat till 27/4, i anslutning till hudchefsmötet.