Dejt med en verksamhet - Vuxenpsykiatriska mottagningen Fagersta

Arrangör Norra Västmanlands Samordningsförbund och Region Västmanland
Tid 2022-01-17 11:0012:00
Plats Digitalt via Teams
Standardbiljett
 

Norra Västmanlands Samordningsförbund arrangerar korta frukostmöten - ”Dejt med en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda 
en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. 
Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland. 

Vid dejten kommer ni få ta del av hur Vuxenpsykiatriska mottagningens uppdrag och hur gränsdragningen ser ut mellan primärvård och specialistpsykiatri. De kommer också berätta om sin personalstyrka, vilka metoder och arbetssätt de har samt om rehabkoordinatorns roll i verksamheten.

Kom och träffa enhetschef Sandra Åhman och rehabkoordinator Maria Munné. 

Tid och plats: 17 januari, 11.00-12.00, videomöte via Teams 
En länk till mötet skickas ut ett par dagar innan dejten. 

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Uppgifterna kommer att gallras när de inte längre behövs.
Ditt samtycke är frivilligt. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade.
I och med att du anmäler dig till arrangemanget samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt ovan.

Varmt välkommen! 

Ann Rilegård, Förbundschef 
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Tel: 0736- 498 499
E-post: ann.rilegard@fagersta.se