Språngbräda 1 dec 09.00

Tid 2021-12-01 09:0011:00
Plats Digitalt via zoom, Online
Språngbräda 1 dec 09.00
 

Hej,
Här kommer inbjudan till vår nästa CooCon Språngbräda inom ägarskiften. Vi hoppas att just du har möjlighet att vara med i kompetenspanelen samt dela med dig om din expertis.
Den 1 december 2021 mellan 09:00-11:00 genomförs en digital språngbräda (via Zoom) med ännu ett spännande företag som står inför ett ägarskifte.
Anmälan gör du snarast men senast 2021-11-22 genom länken nedan:


https://simplesignup.se/private_event/184581/97b283662e

Tänker du på någon annan inom din organisation eller ditt nätverk som skulle kunna vara en värdefull tillgång vid språngbrädan just för detta företag? Tipsa dem gärna om möjligheten att anmäla sig.
Presentation av företaget
Företaget bedriver verksamhet inom IT och har verksamhet på nästa 20 orter i Sverige. Tyngdpunkten ligger i Norrland. Företaget har bildat ett gemensamt bolag efter en fusion mellan nio lokala bolag i Sverige, detta genomfördes för sex åren sedan. Under de senaste åren har bolaget konsoliderat sig med att hitta gemensamma arbetssätt/erbjudande ut till kund samt mer målinriktad arbetat med ett gemensamt kunderbjudande/organisation. Affärsidén är fortsatt att vara en lokal stark samarbetspartner till kunder. Företagets omsättning har legat stabilt på ca 200 MSEK och ca 120 anställda under de senaste åren. Bolaget är väl etablerat på marknaden sedan 1990-talet och har en stabil grund för en ny ägare att ta över. En klar konkurrensfördel och styrka är den lokala närvaron. Pandemitider har bolaget klarat av bra mycket tack vare att affärsmodellen bygger på fasta långsiktiga avtal. Totalt 20 ägare där man nu är mogen för att hitta ny väg i framtiden där nya delägare, gärna duktiga medarbetare, alternativt ny ägare kan ta över bolaget eller att hitta en modell där man organiserar bolaget med nytt management.

Vi söker särskilt kompetens inför denna språngbräda inom ägarskiften, skatter/juridik samt organisation och paketering av värden till potentiella köpare.

Det finns ännu några få platser kvar, med start under våren 2022, för ytterligare CooCon bolag i Norrbotten!
I Connect Sveriges ordinarie verksamhet används språngbrädan som en metod för kunskap och vägar till kapital för entreprenörer som driver tillväxtföretag. Samma metod används nu av oss vid ägarskiften. Du hittar mer info om oss och vår satsning på www.connectsverige.se och www.agarskiften.com.

Så roligt om du vill dela med dig och sprida denna fina möjlighet till extra stöd inom ägar- och generationsskiften till fler bolag!
--
Med vänlig hälsning / Best regards

Stefan Erkki
Affärsutvecklare