Finsam Göteborg kompetenspass: Lex Heller

Arrangör Finsam Göteborg
Tid 2021-09-17 08:3009:30
Plats Teams, Online
Finsam Göteborg kompetenspass: Lex Heller
 

Lex Heller syftar till att förbättra samverkan genom att systematiskt samla in kunskap om områden där samverkan mellan samhällets aktörer brister. Genom att få en samlad bild av förbättringsområden i samverkan, ökar möjligheterna att utveckla välfärdssystemet till fördel för medborgarna.

Under föreläsningen kommer du få mer information om Lex Heller och hur du går tillväga för att anmäla ett ärende.

Välkommen!