Naturguidning i Solbergaskogen

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2021-09-24 10:0014:00
Plats Solbergaskogen
Naturguidning i Solbergaskogen, 24 sep
 

Vildmarkskänsla i Solbergaskogen

 
Medelsvår till svår vandring med knöligare partier
 
Solberga-Bergholmsskogen är en liten pärla med mossklädda stenblock, grovstammiga tallar och fina granskogspartier med gamla lågor inbäddade i mossan. Vi vandrar på de karga hällarna med utsikt över Tyresö slott och Notholmen och ner längs Kalvfjärdens strand. En trolsk mossravin leder oss via fuktlövskogen till Lilla Tyresö där guidningen avslutas.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 5 km.
Samling och avslutning: Busshållplats Tyresö kyrka kl 10.00 (buss 875).

OBS! Om du behöver avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se