KONST-/HANTVERKS WORKSHOPS 25-26/9-2021

Arrangör SVENSK FORM NORRBOTTEN
Tid 2021-09-25 09:002021-09-26 16:00
Plats KONSTSKOLAN, SUNDERBY FOLKHÖGSKOLA, Luleå

Eventet stängt för nya bokningar

 PLATSER KVAR Textila uttryck med litet avtryck                                                                              Kursledare: Ida Isak Westerberg 

Hur kan vi skapa med starka uttryck och samtidigt göra ett så litet klimatavtryck som möjligt? Hälften av de nya textilierna som vi konsumerar varje år slänger vi i hushållssoporna vilket motsvarar 7,5 kg per person. När det kommer till återanvändning så lämnas 3,8 kg textilier per person och år in till välgörenhetsorganisationer i Sverige medan vi endast köper 0,8 kg från second hand (https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Textilavfall/). Låt oss väva med oönskade textilier, de som slutat bäras och som ingen köper på second hand. Genom att använda oss av material som blivit bortvalt flera gånger om så utmanar vi oss i att hitta nya uttryck. Under denna helg ska vi jobba med detta material gemensamt i en stor ram och var för sig i mindre ramar. Vi fokuserar på tekniker som rya och soumak, vilka skapar struktur och djup i väven. 

Ida Isak Westerberg är utbildad på Handarbetets vänner i Stockholm inom vävning och konstsömnad och är sedan hösten 2018 bosatt och verksam i Älvsbyn, Norrbotten. Genom att använda traditionella textila tekniker och hållbara material söker Ida Isak Westerberg nya uttryck som går utanför det förväntade. Ida Isak vill bryta mot förväntningar på hur en teknik bör användas och se ut och på det sättet väcka frågeställningar hos åskådaren som kanske inte fanns där innan. 


PLATSER KVAR: Träbit, vad vill du bli? Om form, träfibrer och folkkonst                                          Kursledare:  Surolle, Jögge Sundqvist 

En slöjdad form i trä är nära förknippad med vilket material och verktyg som används. I den här workshopen utforskar vi materialets möjligheter. Med kniv och yxa arbetar vi fram en konstnärlig form och lär känna användbara tekniker som spräckning, täljning med yxa och kniv, och slipning. 

Jögge Sundqvist är slöjdare och folkkonstnär. Han arbetar med förkärlek i rått och torrt trä med handverktyg i en lång slöjdtradition. Han tillverkar målade pallar, stolar, knivar, skåp, slevar och tråg, skulpturer, ordtavlor - det mesta i trä med funktion och estetik grundat i den nordiska självhushållningsslöjden och folkkonsten från 1600 - 1700 talet. Hans folkkonstnärliga alter ego är  s u r o l l e. Verksam med utställningar och workshops i Skandinavien, Europa och USA sedan 1985. 


PLATSER KVAR Experimentell keramik                                                                                     Kursledare: Polat Ghasemloo 

Vi kommer att skapa egna lerbaserade material, tillverka egna formar i wellpapp och i gips- och kvarts (som kan användas i högbränning). De materialen vi kommer att tillverka är en jäst- och vetemjölbaserad lera (som expanderar i ugnen) och en potatismjöl- och fiberbaserad lera. Vi kommer bryta flera traditionella keramiska normer under dessa två dagar, testa på keramisk avantgardism. Alla lerbaserade material och teknikern har tagits fram av Polat under hans studier på Konstfack. 

Polat Ghasemloo är konstnär inom det keramiska fältet med lång erfarenhet av experimentell keramik. Polat bor nu i Stockholm men är uppvuxen på Porsön i Luleå. Han har en grundutbildning från Sunderby konstskola samt en kandidat- och masterutbildning i Keramik och Glas från Konstfack. Han är verksam konstnär och baserad i gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. 


KURSAVGIFT 

TRÄWORKSHOP eller KERAMIKWORKSHOP                                                                                 Icke medlem 1800 kr /medlem i Svensk Form Norrbotten 1600 kr 

 TEXTILWORKSHOP                                                                                                                       Icke medlem 1500 kr / medlem i Svensk Form Norrbotten 1200 kr                                                                          

OBSERVERA: Betala direkt vid anmälan till Bg 5682-1408 för att binda din plats. Anmälan giltig först när inbetalning är gjord.

I KURSAVGIFTEN INGÅR: 2-dagars kurs (ej boende), material, lunch och eftermiddagsfika. 

Det finns möjlighet till boende på skolan. Bokas via Sunderby folkhögskola på boka@sunderbyfolkhogskla.se  eller ring 0920-266600

PROJEKTET STÖDS AV REGION NORRBOTTEN