Employer Branding – så attraherar vi rätt kompetens

Arrangör Luleå Science Park
Tid 2021-05-06 12:0013:00
Plats Online -Teams, Online

Eventet stängt för nya bokningar

Vad är egentligen Employer Branding och varför är det viktigt?
Hur jobbar man strategiskt med det och följer upp sitt arbete? Vi tittar på några bra exempel och några mindre bra exempel. Dessutom, några trender från Universums senaste undersökning om vad talangerna söker i sina framtida arbetsgivare.


Föreläsare: Hanna Öst,  Employer Branding Advisor UniversumDirektlänk till föreläsningen för sena anmälningar:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ1YmQyZWQtOWVkNS00N2M2LThlY2YtNWRiOTMxMjViYzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242f7a22c-34e9-4b2e-b8d9-c9fefc4dac00%22%2c%22Oid%22%3a%22ef9ac977-85f3-45ed-b615-00f181de2fc1%22%7d