Åtgärdsbibliotek för hållbara transporter

Arrangör Fossilfria transporter
Tid 2021-05-07 10:0012:00
Åtgärdsbibliotek för hållbara transporter
 Hej! Anmäl dig genom att kontakta Johan Edqvist då denna anmälningslänk nu är stängd.
Länk till webinariet skickas till några dagar innan

Johan Edqvist, johan.edqvist@lansstyrelsen.se, 010-2254 510 

Vilka är de viktigaste transportåtgärderna kommunen bör fokusera på för att minska växthusgasutsläppen? 

Den 7 maj kl. 10 – 12 presenterar vi dessa för kommunerna i Västerbotten 


I projekten Fossilfria transporter i norr (Västerbotten) och Stratus, ett projekt från Energikontor Norr (Norrbotten) har vi tagit fram en lista på 20 viktiga åtgärder som kommunerna förslagsvis bör fokusera på. Vi kallar detta för ett Åtgärdsbibliotek för transporter. Till hjälp för att ta fram de bästa åtgärderna har vi anlitat 2030-sekreteriatet, Sweco och Trivector, alla erkänt duktiga organisationer på transportåtgärder för kommuner.  


I Åtgärdsbiblioteket finns åtgärder riktade till både kommunkoncernen och övriga aktörer i kommunen. Tanken är att kommunkoncernen kan initiera och stötta alla åtgärderna, men för vissa åtgärder är andra aktörer utförare respektive målgrupp. Här finns åtgärder för alla typer av kommuner, både konkreta åtgärder och mer strategiskt inriktade. För åtgärderna finns en kort beskrivning av hur en lägger upp åtgärden, om uppskattad effekt, kostnader och arbetsinsats, samt referenser till mer information och andra som genomfört åtgärden.  


Den 7 maj presenterar vi Åtgärdsbibliotek för hållbara transporter på ett webinar som hålls i programmet Teams. Intresserade kommunanställda är välkomna att delta


Välkommen!