Informationsträff med Finsam Göteborg

Arrangör Finsam Göteborg
Tid 2021-05-07 09:002021-05-28 10:00
Informationsträff 7 maj
 
Informationsträff 28 maj
 

Finsam Göteborg bjuder under våren in till tre digitala informationsträffar där utvecklingsledarna informerar om vår nya organisering och de arbetsrehabiliterande insatser som vi finansierar. 

Målgruppen för Finsam Göteborg är personer i åldrarna 16–64 som har, eller har behov av, samordnat stöd från våra medlemsparter för att nå eller närma sig arbete eller studier.

Informationen riktar sig i första hand till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det stöd som insatserna erbjuder. Samma information förmedlas vid alla tre tillfällen, välj det datum som passar dig bäst!