Klimateffektiv solenergi - webinarium

Arrangör Energikontoret Storsthlm
Tid 2021-05-05 09:0011:00
Plats Digitalt via Teams
Klimateffektiv solenergi - webinarium
 

Solceller ger inte upphov till några utsläpp under drift, men hur ser det ut om vi inkluderar utsläppen från tillverkning, transport och återvinning? Går det att ställa krav på solceller som är tillverkade med låg klimatpåverkan? Vad kan beställare och leverantörer göra för att optimera klimatnyttan från solceller?


Vad: Digitalt seminarium via Teams

När: 5 maj, 09:00 – 11:00

För vem: Fastighetsägare, solcells-

installatör, arkitekter, kommunala

tjänstemän, byggföretag, m.fl. 


Program


Hur optimerar vi klimatnyttan från solceller? En introduktion till projektet Klimateffektiv solenergi
Johan Nyqvist, Energikontoret Storsthlm

Solcellers klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv – aktuellt kunskapsläge
Michiel van Noord och Hanna Askemar, RISE

Ekodesignkrav på solceller – utformningen av kommande EU-regler
Jonas Petterson och Eva-Lotta Lindholm, Energimyndigheten

Recycling of PV modules (eng.)
Jan Clyncke, PV CYCLE

Nästa steg: Upphandla klimateffektiva solceller – utveckling och test av utvärderingskriterier för ökad klimatnytta
Emma Hedman och Ville Gruner, HBV


Om Klimateffektiv Solenergi

Klimateffektiv solenergi är ett projekt som drivs Energikontoret Storsthlm tillsammans med RISE och HBV med stöd av Energimyndigheten. Projektet syftar till att öka kunskaperna om solcellers klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och att utveckla och testa upphandlingskriterier som ett verktyg för att optimera klimatnyttan från solceller.