Prövning externa 19 mars 2021

Arrangör VLC
Plats Sal: meddelas på hemsidan i samband med prövningen
Prövning för externa och vuxenstuderande
 

Tack för anmälan till Prövning 19 mars 2021

När anmälan är gjord ska du göra följande:
  • Läsa och följa prövningsmanualen för den kurs du ska pröva i.
  • Kontakta prövningsansvarig lärare. Detta gör du för att läraren ska upprätta ett prov till dig, om det finns kompletterande information om prövningen får du det då. Kontakt med läraren ska tas under veckan efter anmälan stängt.
  • Betala in eventuell avgift, glöm inte ta med kvitto till prövningstillfället.
  • Ta med legitimation till prövningstillfället.
  • Kom i tid till prövningen. Tiden är kl. 14 - 17, sal meddelas på hemsidan veckan innan prövningstillfället.
Prövningsmanualer och kontaktuppgifter till prövningsansvarig lärare finns på hemsidan.

Avgiften är 500 kronor för grundläggande och gymnasial kurs. Beloppet sätts in på Vellinge kommuns bankgiro 5896-1467 (ange ditt fullständiga namn vid betalning). 

Har du ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F eller IG) är prövningen kostnadsfri. Du ska styrka detta genom att ta med en betygskopia på det tidigare underkända betyget till prövningstillfället.

Kontakt till prövningsansvarig: jessica.kareseit@vellinge.se