Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Plats E--möte via Teams, Online
Anmälan: 26/11, k. 09:00 - 10:00
 

Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga

Innehåll:
  • Vi går igenom olika typer av examinationsformer
  • Vilka lärsituationer som är möjliga och lämpliga i lärosal och på distans
  • Erfarenhetsutbyte kring utmaningar, svårigheter och lösningsförslag - när vi ska kombinera lärosal med distans med olika examinationsformer
  • Feedbackformer gällande olika examinationsformer tas även upp


Kolla igenom innan träffen (material som vi går igenom)

a) Olika examinationsformer som förekommer inom universitet och högskolor i Sverige och fördelarna och nackdelarna med dessa:

Examination – en exempelsamling

b) Som interaktiv mindmap (aktivera flash i webbläsare, eller använd webbläsaren Microsoft Edge): Examinationsformer - vanliga och mindre vanliga


c) Olika former av Feedback - individuell och för gruppKurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: Via e-möte i Teams

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!Kontaktadress för mer information och Avbokning, IKT-pedagog Mats Brenner 076-893 1061